PODSKOKI

„PODSKOKI” to jedyny miesięcznik dla gminy Skoki. 

Ukazuje się około 10 dnia każdego miesiąca. 

Stałe rubryki:

  • Informacje z gminy
  • Listy do redakcji
  • Artykułu interwencyjne
  • Relacje z imprez kulturalnych
  • Fotorelacje z najważniejszych wydarzeń
  • Personalia - kronikarskie odnotowanie zmian personalnych w środowisku
  • Skockie wróble ćwierkają - reporterski komentarz z przymrużeniem oka 
  • Sport
  • Ogłoszenia i reklamy zajmują maksymalnie 20 %  gazety

 

Redaktor  naczelna:  Adrianna  Borowicz, Nakład: 1 000  egzemplarzy, Skład komputerowy i kolportaż: PAW, 

Ogłoszenia, reklamy, nekrologi: e-mail: biuro@paw-3gazety.pl lub formularz kontaktowy na stronie.

Za  treść anonsów  redakcja  nie  ponosi  odpowiedzialności.

AGENCJA REKLAMOWO-WYDAWNICZA PAW

Maria Borowicz

tel. (61) 812-20-38

602-408-875

692-424-495

e-mail: biuro@paw-3gazety.pl