Jedyne  w  Polsce takie wydawnictwo (założone w 1992 roku), prowadzone sumptem jednej rodziny trzy periodyki gminne w dwóch powiatach.

 

PAW To:

     - dwutygodnik ,,Murowana Prawda" dla gminy Murowana Goślina (powiat poznański) - wydawany dwudziesty rok,

     - miesięcznik  ,,Gazeta  Czerwonaka"  dla  gminy  Czerwonak (powiat poznański) - wydawany dziewiętnasty rok,

     - miesięcznik  ,,PodSkoki"   dla   gminy   Skoki  (powiat wągrowiecki) - wydawany siedemnasty rok.

  

Każda  z  gazet  spełnia  głównie  rolę informującą o życiu gminy,  patrzy na ręce lokalnej władzy, wsłuchuje się w problemy mieszkańców i pomaga w ich rozwiązywaniu. W dużej części właśnie czytelnicy  wpływają  na zawartość gazet, dostarczając tematów oraz prosząc  o  interwencję w różnych sprawach.

    

Wszystkie gazety są płatne. Kolportażem zajmuje się PAW.

AGENCJA REKLAMOWO-WYDAWNICZA PAW Maria Borowicz

Poznaj nas lepiej

O wydawnictwie

Wyślij wiadomość

Masz temat o którym warto napisać? Skontaktuj się z nami!

SZYBKI KONTAKT

REDAKCJA

Redaktor naczelny

Maria Borowicz

Redaktor naczelny

Maria Borowicz

Redaktor naczelny

Adrianna Borowicz

Współpraca

Piotr Borowicz

Kolportaż

Witold Borowicz

Dział reklamy

Maria Borowicz

AGENCJA REKLAMOWO-WYDAWNICZA PAW

Maria Borowicz

tel. (61) 812-20-38

602-408-875

692-424-495

e-mail: biuro@paw-3gazety.pl