GAZETA CZERWONAKA

„GAZETA CZERWONAKA” - miesięcznik gminy Czerwonak.

Najdłużej w historii ukazujące się prywatne pismo. 

Do sklepów trafia około 25 dnia każdego miesiąca.

Stałe rubryki:

  • Wiadomości dotyczące lokalnego środowiska 
  • Listy do redakcji
  • Tematy zgłaszane przez Czytelników
  • Fotododatek
  • Relacje z wydarzeń kulturalnych
  • Sport
  • Sploty towarzyskie - obserwacje reporterskie
  • Ogłoszenia i reklamy zajmują maksymalnie 20 %  gazety.

Redaktor  naczelna:  Maria  Borowicz, Nakład: 1 200  egzemplarzy, Skład komputerowy i kolportaż: PAW, 

Ogłoszenia, reklamy, nekrologi: e-mail: biuro@paw-3gazety.pl lub formularz kontaktowy na stronie.

Za  treść anonsów  redakcja  nie  ponosi  odpowiedzialności.

AGENCJA REKLAMOWO-WYDAWNICZA PAW

Maria Borowicz

tel. (61) 812-20-38

602-408-875

692-424-495

e-mail: biuro@paw-3gazety.pl